POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Spółki Ustronianka w oparciu o zwiększenie poziomu cyfryzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia innowacyjności i produktywności w strukturach Przedsiębiorstwa”, 
w ramach Naboru: Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – tryb konkursowy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy do składania ofert w ramach postępowań dotyczących wyboru środków trwałych lub WNiP (wartości niematerialnych i prawnych), na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu. 


Przedmiotami zamówień są:

1. Dostawa systemu regałów z automatycznymi wózkami do wprowadzania palet, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2023 z 01.12.2023 r. - ANULOWANE 

2. Zakup systemu WMS do zarządzania gospodarką magazynową wyrobów gotowych, materiałów i surowców, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2023 z 05.12.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2023 szczegóły w AKTUALNOŚCIACH

3. Dostawa systemu regałów z automatycznymi wózkami do wprowadzania palet, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 3/2023 z 08.12.2023 r.  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2023 szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

4. Aplikator etykiet wraz z dedykowanym oprogramowaniem (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 4/2024 z 28.03.2024 r. więcej w AKTUALNOŚCIACH.  

W ramach postępowania ofertowego nr 4/2024 z dnia 28.03.2024 r., którego przedmiotem jest APLIKATOR ETYKIET WRAZ Z DEDYKOWANYM OPROGRAMOWANIEM (1 szt), nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wszystkie wymagania z Zapytania Ofertowego.

5.  Aplikator etykiet wraz z dedykowanym oprogramowaniem (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 5/2024 z 10.04.2024 r. szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

 

 

Poznaj produkty

POWRÓT DO ŹRÓDEŁ!