POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Spółki Ustronianka w oparciu o zwiększenie poziomu cyfryzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia innowacyjności i produktywności w strukturach Przedsiębiorstwa”, 
w ramach Naboru: Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – tryb konkursowy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy do składania ofert w ramach postępowań dotyczących wyboru środków trwałych lub WNiP (wartości niematerialnych i prawnych), na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu. 


Przedmiotami zamówień są:

1. Dostawa systemu regałów z automatycznymi wózkami do wprowadzania palet, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2023 z 01.12.2023 r. 

2. Zakup systemu WMS do zarządzania gospodarką magazynową wyrobów gotowych, materiałów i surowców, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2023 z 05.12.2023 r. 
 

 Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Poznaj produkty

POWRÓT DO ŹRÓDEŁ!