POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

15 grudnia 2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2023

W ramach postępowania ofertowego nr 2/2023 z dnia 05.12.2023 , którego przedmiotem jest

ZAKUP SYSTEMU WMS DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ WYROBÓW GOTOWYCH, MATERIAŁÓW I SUROWCÓW Z WDROŻENIEM,

 

wybrano ofertę Firmy Omega System Sp. z o.o. ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław, w której oferowana cena netto ww. przedmiotu zamówienia wynosi 184 000,00 zł netto oraz 226 320,00 zł brutto.

WROĆ DO AKTUALNOŚĆI