POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

05 grudnia 2023

Zapraszamy do składania ofert
 na zapytanie ofertowe 2/2023

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.:

„Automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Spółki Ustronianka w oparciu o zwiększenie poziomu cyfryzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia innowacyjności i produktywności w strukturach Przedsiębiorstwa”,

w ramach Naboru: Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – tryb konkursowy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego wyboru dostawcy wartości niematerialnych i prawnych, na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.


Przedmiotem zamówienia jest

ZAKUP SYSTEMU WMS DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ WYROBÓW GOTOWYCH, MATERIAŁÓW I SUROWCÓW Z WDROŻENIEM,

zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2023 z
05.12.2023 r. (w załączniku do pobrania)

Termin publikacji zapytania ofertowego: 05.12.2023 r.
Termin składania ofert: 13.12.2023 r.

O terminie złożenia oferty, decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

W załącznikach do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2023
2. Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/2023
3. Zaświadczenie o braku powiązań do zapytania ofertowego nr 2/2023

WROĆ DO AKTUALNOŚĆI