POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

08 grudnia 2023

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 3/2023

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.:
„Automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Spółki Ustronianka w oparciu o zwiększenie poziomu cyfryzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia innowacyjności i produktywności w strukturach Przedsiębiorstwa”,
 
w ramach Naboru: Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – tryb konkursowy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego wyboru dostawcy środków trwałych, na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa
SYSTEMU REGAŁÓW Z AUTOMATYCZNYMI WÓZKAMI DO WPROWADZANIA PALET, 

zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 3/2023 z 08.12.2023 r. (w załączniku do pobrania)


Termin publikacji zapytania ofertowego: 08.12.2023 r. 
Termin składania ofert: 08.01.2024 r.

O terminie złożenia oferty, decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.


W załącznikach do pobrania:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Formularz oferty
3.    Zaświadczenie o braku powiązań

WROĆ DO AKTUALNOŚĆI