WYŚLIJ CV

POLITYKA COOKIES

RODO

Sprawdź nas:

28 marca 2024

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 4/2024

W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.:

Automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Spółki Ustronianka w oparciu o zwiększenie poziomu cyfryzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia innowacyjności i produktywności w strukturach Przedsiębiorstwa”,

 

w ramach Naboru: Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – tryb konkursowy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego wyboru dostawcy środków trwałych, na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

 

Przedmiotem zamówienia jest

APLIKATOR ETYKIET WRAZ Z DEDYKOWANYM OPROGRAMOWANIEM (1 szt.),

zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 4/2024 z
28.03.2024 r. (w załączniku do pobrania)

Termin publikacji zapytania ofertowego: 28.03.2024 r.
Termin składania ofert: 08.04.2024 r.

O terminie złożenia oferty, decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

W załącznikach do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty oraz Oświadczenie o braku powiązań

 

 

WROĆ DO AKTUALNOŚĆI